Västra Götalandsregionen

Regionen: - Ta bort förmånsbeskattning för vissa tjänsteresor

Västra Götalandsregionen kräver i ett brev till finansdepartementet att skattereglerna görs om så att anställda som åker kollektivt på tjänsteresor med privata månadskort ska kunna ersättas utan att bli förmånsbeskattade.

Eftersom anställda som använder egen bil i tjänsten får ersättning, bör även anställda som använder sitt periodkort få ersättning utan förmånsbeskattning, anser regionen - inte minst med tanke på de miljömässiga vinsterna.