Trollhättan

Penilla Gunther: Behövs kristdemokraterna?

Behövs kristdemokraterna? Frågan kommer från partiets egen ordförande i Trollhättan, Penilla Gunther, inför rikstinget som inleds i morgon.

Gunther är mycket kritisk till de fem rapporter som tagits fram av olika arbetsgrupper till rikstinget.

– Jag saknar partiets sociala patos och fokus på människovärdet som tidigare har genomsyrat partiets politik. Om inte balansen mellan storföretagens inflytande och småföretagarnas vilkor, liksom villkoren för långtidssjuka och arbetslösa, ungdomar och invandrare går att kombinera, måste jag ställa frågan om Kristdemokraterna behövs, säger Penilla Gunther.

Hon tycker att partiet har fel fokus på fel frågor och menar att nischfrågor som könsneutrala äktenskap och aborter tar för stort utrymme.

Text: Bosse Adriansson 
Epost:
bo.adriansson@sr.se
Telefon: 0522-67 00 55