Regionen snålar med bra medicin

Västra Götalandsregionen släpar fortfarande efter när det gäller utskrivningen av läkemedel mot svåra hjärntumörer.

Förra året sålde andra landsting nästan dubbelt så mycket av hjärntumörläkemedlet Temodal som i Västra Götaland. Och detta trots att en studie visat att tio procent av patienterna som fick Temodal efter fem år fortfarande levde, vilket kan jämföras med bara två procent bland de som inte fått det .