Fiskare har lågt förtroende för forskare

Yrkesfiskare har mycket lägre förtroende för forskare än vad svenska folket har. Det framgår av årets SOM-undersökning.

I  undersökningen från Göteborgs universitet, som presenterar svenska folkets uppfattningar i olika samhällsfrågor, visar det sig att 67 procent av de (6000) tillfrågade har mycket eller ganska högt förtroende för forskare. Bland yrkesfiskarna är siffran låg, bara 18 procent. Skillnaderna kan bero på att fiskare och forskare har en särskild relation, forskarnas resultat påverkar de kvoter som fiskarna måste rätta sig efter, säger statsvetaren Daniel Berlin som står bakom undersökningen om yrkesfiskarna.