Fiskerinäringen

ICES: - Sätt stopp för torskfiske!

Stoppa allt torskfiske i Skagerrak, Nordsjön och Kattegatt! Det rekommenderar det internationella havsforskningsrådet ICES i en rapport idag. Situationen är allvarlig för torskbestånden i dessa områden. ICES vill också kraftigt minska sillfångsterna i Skagerrak och Kattegatt.