Saabhandlare förbjuds använda flagga med grip

Det är ingen bra idé att försöka sälja svenska bilar i Kanada med hjälp av en logotyp utformad som en en kombination av svenska flaggan och Saabs och Skånes gemensamma kännemärke - örnhuvudet på fabeldjuret grip.

Det slår Sveriges statsheraldiker fast, sedan en tidigare Saab-anställd i Trollhättan försökt skapa en ny, egen logotyp för bilförsäljning i Kanada.

Det är förbjudet att förse svenska flaggan med andra tecken.