Public service-utredningen

Utredning om Public service klar

Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion kommer inte att slås samman till ett bolag. Av den Public service-utredning som överlämnades till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) idag framgår att bolagen ska vara åtkilda åtminstone fram till 2015. Så långt sträcker sig nämligen det nya sändningstillståndnet.

Public service-utredaren Rose-Marie Frebran (kd) föreslår också att TV-avgiften döps om till Public Serviceavgift, för att markera radions vikt.