Jordbruket

Ekologiskt jordbruksmål kommer inte att nås

Målet att odlingsmarken till 20 procent ska vara ekologisk om två år kommer troligen inte att uppnås. Det framgår av en rapport som Statistiska centralbyrån tagit fram på uppdrag av Jordbruksverket.