Saabs VD: - Inför vägavgifter för en god infrastruktur

Inför vägavgifter på alla huvudstråk i Västra Götaland. Det föreslår sex tungviktare från det västsvenska näringslivet - detta för att snabbt få fram bättre infrastruktur i västsverige. Och Jan Åke Jonsson, VD för Saab Automobile, är inte bara mån om Trollhättepaketet, som gynnar fabriken i Trollhättan.

Debatten om en förbättrad infrastruktur i västsverige har pågått länge och representanterna från näringslivet som idag presenterade det nya förslaget är otåliga.

Det nya förslaget till regeringen går ut på att staten eller ett privat bolag lånar upp pengarna, 11 miljarder, som krävs för den förbättrade infrastrukturen.

Sedan ska det hela finansieras med vägavgifter, antingen som bara den tunga trafiken betalar eller som betalas av alla bilister.