Uddevalla

Uddevallamodellen strider mot lagen

Uddevallamodellen strider mot kommunallagen. Det har länsrätten kommit fram till och upphäver nu fyra av kommunens beslut.

Länsrätten har gått igenom hur beslutet, om att låta privatpersoner anställa dagbarnvårdare, togs av barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla. De har kommit fram till att beslutet strider mot kommunallagen, skriver Bohusläningen.

Länsrätten tar bland annat upp att Hans jonasson, barn- och utbildningsnämndens vice ordförande, var jävig när beslutet togs eftersom hans fru, Lotta Jonasson var den första som anmälde att hon ville bli pedagogisk huvudman. Beslutet gynnade på så sätt hans familj.

Länsrätten anser också att barn- och utbildningsnämnden överskridit sina befogenheter när de tog beslutet och därför upphäver länsrätten nu tre av nämndens beslut och ett fullmäktigebeslut som rör införandet av Uddevallamodellen.