Lilla Edet/Munkedal

Markägare får inte avverka skog

Skogsstyrelsen förbjuder två markägare i Lilla Edets kommun, att avverka ett område med mycket gamla granar och tallar i Munkedal. Förbudet är förenat med ett vite på 25.000 kronor för vardera.

Skogsstyrelsen motiverar förbudet med att området är hänsynskrävande med mycket gamla träd och en kulturmiljö i form av ett gammalt stenbrott. Därför skall största möjliga hänsyn visas till naturen på platsen.