Lysekil

Frågetecken uträtade kring musselodling

Efter ett möte igår har det kommunala bolaget LEVA i Lysekil och deras underleverantör Nordic Shell rett ut de frågetecken som länsstyrelsen haft vad det gäller företagens odling och upptagning av musslor.

Länsstyrelsen begärde i maj månad att företagen skulle redovisa hur mycket musslor som tagits upp och vad de används till och enligt Conny Johansson, LEVAs Vd, var länsstyrelsen nöjd med rapporteringen.

Levas underleverantör har fått betalt från kommunen för att odla 3500 ton musslor. Kommunen har satsat på musslor för att musslorna kan kompensera det kväveutsläpp som Lysekils reningsverk släpper ut i havet. Men om Nordic Shell har odlat så mycket som de har fått betalt för kan Conny Johansson inte svara på.

Anita Harri, miljöingenjör på länsstyrelsen bekräftar att materialet hon fått ser bra ut och hennes intryck är att de kommer att reda ut frågan. Däremot krävs några kompletteringar kring musselmängden innan hon gör en slutlig bedömning. LEVA och Nordic Shell ska lämna in kompletteringarna senast 1 september.