Va Götalandsregionen

Många fler missförhållanden inom äldreomsorgen anmäls

Antalet Lex Sarah-anmälningar inom äldreomsorgen ökade markant under förra året i Västra Götaland. Antalet kommuner som hade anmälningar ökade också med 23 procent.

Tidigare år har antalet anmälningar legat på knappt 150 per år men förra året kom det in 208 anmälningar.

Men, Ingemar Sunnerdahl som är socialkonsulent på Länstyrelsen, skriver i ett pressmeddelande att han inte tror att de ökade antalet anmälningar beror på att missförhållandena ökat i samma omfattning inom äldreomsorgen

utan att orsaken skulle vara att medierna uppmärksammat bristerna mera och att personalen tar ett större ansvar och anmäler oftare.