Undervattenskameror ska visa djurlivet på Internet

Två undervattenskameror har satts ut i havet av Kristinebergs marina forskningsstation. En kamera finns på tre meters djup, placerad i ett algbälte och den andra vid en död tumlare på 30 meters djup och båda kan styras från land.

Tanken är att live kunna följa vad som sker på havsbottnen, till exempel under nedbrytningen av ett kadaver, säger Rutger Rosenberg, forskare vid Institutionen för marin ekologi i ett pressmeddelande.

I höst är målet att också allmänheten ska kunna följa sändningarna via Internet.