Miljö

Nytttiga alger hotade

Naturvårdsverket varnar två tredjedelar av Sveriges 34 kransalger riskerar att försvinna från svenska vatten.

Kransalgerna bidrar till att hindra tillväxten av giftalger och på så sätt minska somrarnas algblomningar.

Nu ska verket och landets länsstyrelser sätta in en rad åtgärder de närmaste fyra åren för att vända utvecklingen.

Det handlar bland annat om att rensa diken, låta lämpliga vattendrag svämma över och uppmuntra bete på strandängar.