Farliga busshållplatser oroar

Busshållplatserna är ofta en trafikfara! Det anser organisationen Motormännen som hela sommaren rullar omkring i hela landet. I år har de extra fokus på busshållplatserna.

– Det har lagts mycket energi på säkerheten inne i bussarna, men det är ju på- och avstigningen som är det farliga momentet. Den största bristen är att det inte finns någon ficka utan bussen måste stanna på vägen, säger Bertil Fröjd som är Motormännens vägombud i Dalsland.

Bertil Fröjd fortsätter att bearbeta både vägverket och kommunerna som sköter upphandlingen av skolskjutsar.

– Jag skrev till samtliga dalslandskommuner och frågade vilken prioritet de satte på säkra på- och avstigningsplatser. Jag fick svar från en av kommunerna och där svarade man att man funderade på det. Resterande svarade inte alls, säger Bertil Fröjd.