Munkedal

Böter för oljeutsläpp

Böter på 9000 kronor. Det blev resultatet för en fastighetsägare i Munkedal som släppte ut drygt tio liter eldningsolja i dagvattensystemet.

Oljan kom ut i Dinglebäcken där den, enligt åklagaren, hade kunnat leda till skador på växter och djur.