Betalkort i stället för kontanter

Swedbank kommer att satsa på att minska kontanterna och få fler att använda betalkort. Det säger Sten-Ove Thorén, bankchef för fyra kontor i norra Dalsland och Säffle.

Genom att minska kontanthanteringen i banken minskar man också risken för rån.

De anställda i Swedbank uppmanas av sverigeledningen att helt gå över till betalkort i år för att fungera som föredöme.

Men för att få handeln och privatpersoner att ställa upp på betalning med kort ser nu Swedbank över kortkostnaderna. Bland annat har avgiften för små belopp sänkts betydligt.