Uddevalla

Överklaga eller inte - beslut idag

Idag klockan tre hålls en presskonferens där Uddevalla kommun berättar om de tänker överklaga Länsrättens beslut om att underkänna Uddevallamodellen.

Förra veckan kom domen från Länsrätten där de underkänner fyra av kommunens beslut som gäller införandet av den nya typen av barnomsorg.

Bland annat framkom i domen att vice ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Hans Jonasson varit jävig och att Uddevallamodellen strider mot lagen.