Åmål

Rosuppropet kom till Åmål

Här om dagen var Rosuppropet i Åmål och fann en del av de vanligaste rosorna som Minette och Dubbel kanelros.

Sedan 2005 inventerar Jordbruksverket Sverige i jakt på gamla sorters rosor som levt mer än 50 år och som är härdiga och arbetet kallas för rosuppropet.

Det är för att bland annat bevara kulturarvet och ta tillvara värdefulla sorter som kan användas i förädlingsarbetet av nordiska rossorter.