Strömstads och Färgelandas arbete med familjehem kritiseras

Strömstads och Färgelanda kommun får stark kritik av Länsstyrelsen som har funnit brister i arbetet med barn och ungdomar placerade i familjehem i Strömstad.

Ett familjehem ska fungera som en extra förälder till barn som inte kan få tillräckligt med vuxenstöd från sina egna föräldrar. Och det är socialnämndernas arbeten i kommunerna med dom här hemmen som har granskats av Länsstyrelsen.

Färgelanda får kritik för brister i uppföljningsarbetet av barn i familjehemsvård men Länsstyrelsen påpekar att Färgelanda kommun har haft stor sjukfrånvaro bland personalen. 

Strömstad får också stark kritik och Länsstyrelsen menar att det finns allvarliga brister i dokumentation, handläggning och uppföljning av barn som är placerade i familjehem.

– Det är inte så lätt i en liten kommun med få människor organisera det på ett sådant sätt att man alltid kan hinna med allting. Det är tidsbrist som är orsaken, säger Berit Svanström som är förvaltningschef för barn å utbildningsförvaltningen i Strömstad.