Åmål

Ambassadörer breddar ridskolornas kunskap

Det är många ungdomar som rider på ridskolor och det gäller att lära dem hästkunskap på bästa möjliga sätt. Därför är AnnMarget Andersson från Tösse utanför Åmål en av Sveriges tre ridskoleambassadörer i ett projekt som Svenska ridsportsförbundet driver.

Ridskolembassadörernas uppgift är att värna om hästkunskapen och att hjälpa ridskolorna med ideér och råd.

AnnMargret Andersson säger till Sveriges Radio Väst att ridskolan är navet för ridsporten i Sverige och det gäller ta fram goda exempel och erfarenheter.

- Det är där man får en bra grund och att man lär sig runt hästen. Men det är inte bara ridningen. Man får lära sig att sitta i en styrelse och det är också en viktig del, säger AnnMargret Andersson.

Ridning är en ungdomsidrott som fortfarande attraherar många. Ridsportsförbundet har 200 000 medlemmar och 65 procent av dem är under 26 år.

- Förhoppningsvis kommer det vara en stor tillströmning till ridskolorna, säger AnnMargret Andersson.