Dals-Ed

Vindkraftspark byggs i Dals-Ed

Nu är det klart att Rabbalshede Kraft har beviljats bygglov för att bygga en vindkraftspark i Dals-Eds kommun.

Projektet omfattar 25 vindkraftverk vid Töftedalsfjället och Lianeåsen med torn som är 100 meter höga. Om två år ska vindkraftverken stå klara och vara i drift.

Tillsammans skall de 25 vindkraftverken producera 150 GWh per år.