Valbo-Ryr

Kyrkrivning upprör församlingsbor

Upprördheten är idag stor bland många Valbo-Ryrbor i Munkedal, som kämpar för att behålla sin församlingskyrka, som kyrkopolitikerna vill riva.

Kyrkan i Valbo-Ryr har stått stängd i tre år på grund av skador i byggnaden. Men i förra veckan gav Göteborgs stift 3,6 miljoner kronor till kyrkans renovering.

Ändå beslutade kyrkonämndens arbetsutskott i Foss-Sörbygdens pastorat i måndags, att rivningsplanerna står fast.

I Valbo-Ryr frågar man sig idag varför kyrkopolitiker envisas med att driva rivningsplanerna, trots renoveringsbidraget.

- Det är ingen som kräver att kyrkan ska renoveras från topp till tå. Vi vill bara ha kyrkan kvar och att den öppnas, säger församlingsbon Sören Andersson som får medhåll av Inger Andersson:

- Det känns mycket sorgligt, och många människor kan inte förstå det här, att man kan riva en kyrka.

Församlingsbon Kurth-Åke Karlsson förutsätter att kyrkopolitikerna har gjort en utredning och en plan för vad som ska hända med kyrkgåendet i Valbo-Ryr.

- Jag vill gärna se underlaget för beslutet, säger han.

Enligt stiftsantikvarie Elisabeth Andersson är det ovanligt att riva kyrkor och i Göteborgs stift har det inte hänt i modern tid.