Trollhättan

Vanskött bostadskvarter fixas till

Ägaren till det vanskötta kvarteret Plogen i Trollhättan har nu börjat åtgärda några av de mest akuta bristerna.
Men Lena Vannli som bor i kvarteret tror inte att hyresvärden kommer åtgärda alla problem, och hon hoppas att det blir tvångsförvaltning av fastigheten.

Det har gått två veckor sen hyresgästföreningen lämnade in en ansökan om tvångsförvaltning av kvarteret Plogen på Lantmannavägen i Trollhättan. Orsaken är att hyresvärden inte åtgärdat de brister som fanns i och runt omkring fastigheten.

Hyresvärden har nu tagit tag i några av de akuta bristerna, bland annat tagit bort en farlig rutschkana. Trädgården håller också på att snyggas till.

Men alla är inte nöjda med det. Lena Vannli, som har bott nio år i kvarteret Plogen, vill se fler åtgärder.

- De kan ju inte bara göra här ute. Vi bor inte ute, vi vill ha något gjort i lägenheterna.

Hon vill att hyresvärden tar dit snickare och målare för att åtgärda fuktskador i lägenheterna.

- Folk ska inte behöva bli sjuka, säger Lena Vannli som nu hoppas att det blir tvångsförvaltning av Plogen.

- De här husen kommer köras i botten annars.

Inte heller hyresgästföreningen har några större förväntningar på att hyresvärden Centralplan kommer ta krafttag när det gäller fuktskador och renovering av lägenheterna, trots hot om tvångsförvaltning.

Hyresgästföreningens jurist Lennart Björkman säger till SR väst att deras tidigare erfarenheter av Centralplan är inte särskilt positiva, de har eftersatt flera av sina fastigheter som finns i olika städer.

Om hyresvärden inte kommer med en grundlig åtgärdsplan där de kan visa att de har anlitat byggfirmor och andra som behövs för att åtgärda problemen, så går de vidare med sitt krav om minst tre års tvångsförvaltning.

Men Ali Bazzi som bott sedan 1993 i Plogen är lite orolig för en tvångsförvaltning:

- Om det blir tvångsförvaltning måste de ta hänsyn, så att de som tar över inte börjar med en kraftig hyreshöjning.