Stopp för kräftfiske med trål

Årets svenska kvot av havskräfta i Skagerrak, Kattegatt och EG:s fiskevatten i Östersjön är i det närmaste uppfiskad, och från måndag införs fiskestopp.

Orsaken till det ökade fisket är bland annat att fler fartyg än tidigare trålar kräfta.

Fiskeriverket har därför beslutat förbjuda svenskt fiske med trål av havskräfta i bland annat Skagerrak och Kattegatt från och med den 22 september 2008 och fram till årets slut.

Från samma dag gäller också fiskeförbud för äkta tunga.