Fortsatt minskad bilförsäljning

Bilförsäljningen i Sverige kommer att fortsätta att minska och ser ut att bli den lägsta på tio år. Men branschorganisationen tycker ändå att 2008 är ett bra år.

Förra året såldes 307 000 personbilar i Sverige. Hittills i år har försäljningen gått ner med 12 procent. Nu skriver Bil Sweden ner sin prognos för hela året från 275 000 till 255 000 bilar. Då blir nedgången jämfört med förra året 18 procent och försäljningen hamnar på den lägsta nivån sedan 1998, alltså på tio år.
– Det går i cykler om tio-tolv år så det är inget ovanligt. Det här har vi sett förut, säger Bil Swedens VD Bertil Moldén.

Försäljningen ser trots allt ut att hamna strax över snittet för de senaste 25 åren. Men det finns spår som förskräcker. 1988 var det all-time-high; 344 000 bilar såldes i Sverige. Fem år senare, när Sverige befann sig i en djup lågkonjunktur, hade två tredjedelar av marknaden försvunnit och det såldes bara 124 000 bilar.

Ett sådant jätteras tror Bertil Moldén inte kommer att upprepas trots att vi nu är på väg in i en ny konjunktursvacka.

– Tjänstebilarna står för ungefär 100 000 nyregistreringar per år och jag utgår från att det kommer att fortsätta ungefär på den nivån. Det är snarare privatpersonerna som kan pulsa litet upp och ner, säger Bertil Moldén.

Bosse Adriansson
Epost: bo.adriansson@sr.se
Telefon: 0522-67 00 55