Per-Erik Korström leder EU-observatörer i Georgien

Per Erik Korström från Tanum, som är SR Västs säkerhetspolitiske kommentator, har utsetts till att leda den svenska observatörsstyrkan som ska skickas till Georgien.

Hans uppgift blir att leda 25 civila observatörer som ska skickas ner tillsammans med brittiska, spanska och estniska obeservatörer. Gruppen ska övervaka det ryska tillbakadragandet från Georgien. I uppgifterna ingår bland annat att övervaka att det inte begås några brott mot mänskliga rättigheter, och samordna humanitära insatser. Gruppen kommer  däremot  inte att få tillträde till själva Sydossetien.