Gränstrakters tillväxt utreds

Nu ska gränskommunerna äntligen få veta hur mycket pendlingen över riksgränserna betyder för tillväxten. Regeringen har gett Statistiska centralbyrån ett uppdrag att sammanställa gränsregional statistik.

Det ska ske i samarbete med andra nordiska länder. Det ska bli siffror på bl a arbetspendling och flyttningar. Statistisken ska användas för att kunna stödja ett starkt näringsliv i gränstrakterna.