Käringön

Stödförening ärver öbos båtmodell

Käringöns Stödförening får ärva föremål från en öbo som dog i våras.

Öbon hade ett stort intresse för havet och båtar och under sitt liv byggde han flera modeller av båtar som funnits på Käringön.

En av modellerna han byggt var Käringöns första sjöräddningsbåt, Justus A Waller. Den värderas till mellan 4 000 och 5 000 kronor och den får nu stödföreningen ärva.

Då mannen inte haft testamente skulle egentligen hela arvet tillfalla Allmänna arvsfonden, men Kammarkollegiet säger ja till föreningens ansökan om att få överta en del av arvet.