Regeringen satsar på havsmiljön

Regeringen satsar 655 miljoner kronor under tre år på havsmiljön i budgeten. Men det mesta är åtgärder på land.

Totalt under mandatperioden blir det en miljard kronor till havsmiljön. Fokus hittills har länge legat mest på Östersjön, även om Världsnaturfonden nyligen rankade Sverige ganska lågt när det gäller östersjöländernas insatser för Östersjön. Men i debatten har samtidigt en del hävdat att Västerhavet fått stå tillbaka i miljöarbetet.

– Vi måste satsa såväl i Östersjön som i Västerhavet, säger riksdagsledamoten Anita Brodén (fp) som sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

10 miljoner kronor per år satsas på marin forskning med det nya havsmiljöinstitutet i Göteborg som navet.

– Vi satsar både på mer långsiktiga åtgärder mot utsläppen och på åtgärder som kan ge snabba resultat för våra hav, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Miljöministern säger att huvuddelen av insatserna för havet måste göras på land.

– Det handlar mycket om vad som förorsakar problemen i havet, bland annat övergödningen och utsläppen från trafiken, säger Anita Brodén.