Möte för gynekologer i Trollhättan

Kvinnokliniken på NÄL har skrivit brev till kommundirektören i Trollhättan och begärt ekonomiskt stöd för att arrangera ett stort möte för Sveriges Gynekologer i slutet av augusti.
Svensk Förening för Obstetrik och gynekologi´s årsmöte kommer att samla närmare 300 av Sveriges Gynekologer i Trollhättan under tre dagar. Pengarna från kommunen skulle gå till bland annat lokalhyra, betalning av inhyrd personal och gästföreläsare.