Kvinnligt nätverk

108 kvinnojourer i landet har gått samman för att bekämpa handeln med kvinnor. Bland dem Kvinnojouren Duvan i Trollhättan och Kvinnojouren på Dal. I ett upprop till regeringen och riksdagspartierna kräver "Nätverket mot kvinnohandel och prostitution" att pengar avsätts för att hjälpa drabbade kvinnor och sprida information.