Pyroarcen uppfyller krav

Miljödomstolen i Vänersborg har nu slagit fast att den planerade och mycket omstridda avfallsanläggningen Pyroarcen vid Fröland utanför Uddevalla, uppfyller miljöbalkens krav.
Trots ett kompakt motstånd från alla fullmäktigepartier i Uddevalla, så går nu ärendet vidare till regeringen, som ska ge sin syn på verksamheten. Det skriver Bohusläningen idag. Enligt planerna ska 50 000 ton avfall, varav en stor del miljöfarligt, förbrännas på anläggningen varje år, och värmen från förbrännningen är tänkt att användas i det kommunala fjärrvärmenätet.