Dålig kunskap om dagen-efter-piller

Kvinnor har dålig kunskap om hur dagen-efter-piller, som förhindrar oönskade graviditeter, fungerar. Många vet inte inom vilka tidsramar pillrena ska tas eller vad de har för inverkan.
Sedan dagen-efter-pillret började säljas receptfritt på Apoteket i april 2001 har försäljningen ökat markant. Månaden innan det blev receptfritt, mars 2001, såldes nästan 7000 dagen efter-piller. Under motsvarande period i år såldes 13 018 piller. Samtidigt visar annan forskning att aborterna bara blir fler i Sverige. Det rapporterar P4-programmet Efter Tolv.