Krav på vajerräcke på 45:an

Det är dags att bygga en trefältsväg med vajerräcke i mitten på den olycksdrabbade vägsträckan mellan Mellerud och Ånimskog, säger Olle Andersson , som är trafiksamordnare i Dalsland
Olle Andersson uppskattar att en sådan utbyggnad skulle kosta mellan 40 och 50 miljoner. Vägsträckan är en av de hundra farligaste i Sverige enligt Vägverket. Sedan 1997 har sju personer dött i trafikolyckor på den sträckan. Den senaste dödsolyckan skedde på midsommardagens morgon.