Föräldrar hjälper barn i Slussen

Behandlingshemmet Slussen i Trollhättan är Sveriges första ungdomshem där processen bygger helt på föräldrarnas möjlighet att hjälpa sina egna barn genom att medverka i behandlingen. Genom att involvera familjen förkortas tiden som ungdomarna behöver bo på Slussen.
I Trollhättan finns ungdomshemmet Slussen, det första som väver in föräldrar och syskon för att hjälpa omhändertagna ungdomar. Det är bra både för familjen och för samhällsekonomin säger Svante Hallberg som är instutitionschef för Slussen. Slussen är ett paragraf 12-hem, ett statligt ungdomshem där ungdomarna är frivilligt eller under tvång. Ungdomar har problem med sig själva eller har föräldrar som inte klarar av att vara just föräldrar. Men istället för att hålla familjen utanför går Slussens arbete ut på att knyta ihop banden mellan föräldrar och barn. När ungdomarna åker hem över helgen finns ingen personal kvar på Slussen utan då finns istället en jourgrupp. På andra praragraf 12-hem kan ungdomar bo år efter år, men på Slussen stannar ungdomarna mellan fyra och sex månader. Enligt Svante Hallberg är det det bästa sättet att läka en familjerelation. Elisabeth Cederblad