Vårdcentralen i Lödöse stängs

Lödöseborna blir utan vårdcentral i höst. Hälso och sjukvårdsnämnden i Trestad, som driver primärvården i Trollhättan, Lilla Edet, Vänersborg och Uddevalla, beslutade i går att vårdcentralen ska stängas i brist på pengar.
Att sjukvården gjord av med för mycket pengar och dras med underskott har väl knappt undgått någon. När Nu sjukvården ska minska kostnaderna med 50 miljoner före årets slut, så gäller det bara sjukhusvården. Primärvården med vårdcentraler och folktandvård har också brist på pengar och måste också skära ned. För Trestadsområdet handlar det om ett underskott på 15 miljoner som måste bort och då stryker vårdcentralen i Lödöse med. Genom att stänga vårdcentralen som idag har två läkartjänster minskar kostnaderna med 1,3 miljoner. För att Lödöseborna inte ska drabbas allt för hårt hoppas hälso- och sjukvårdsnämnden ändå kunna ha kvar distriktssköterskan i Lödöse, men det är ännu inte bestämt. Men att stänga Lödöse vårdcentral räcker inte. Öppenvårdsgynekologin i Uddevalla stängs, avtalet med en kiropraktor i Uddevalla och en annan i Vänersborg upphör och tre ortopeder som bedriver öppenvårdsverksamhet i Uddevalla upphör. Dessutom ska kostnaderna för hjälpmedel ses över och genom att förändra reglerna för vilka som ska få hjälpmedel hoppas nämnden kunna minska kostnaderna med tre miljoner kronor.