Krav på fler bostäder i Tanum

Metallfacket på Lear Corporation i Tanum kräver nu att kommunen bygger fler bostäder, för Lear har anställt 200 personer på ett år och många av dem har inte hittat nånstans att bo.
Just nu står 5-600 personer antecknade i kön hos Tanumsbostäder, som inte har byggt något på 12-13 år. När då ett stort företag som Lear anställer 200 nya på kort tid får det följder, många tvingas pendla med långa avstånd till jobbet. VD på Tanumsbostäder Ulf Eriksson berättar att fortfarande i januari 1999 var 100 lägenheter tomma och ingen kunde förutspått vad som sen hände. Nu jobbas det med en detaljplan i Fjällbacka och Grebbestad och om allt går som på räls kan det börja byggas efter nyåret, men det tror inte Ulf Eriksson själv på egentligen och sen blir det 15 - 20 lägenheter om året. Lasse Wieslander