Nedskärningar väntas i Dalsland

Idag har sjukvårdsnämnden i Dalsland möte om hur de ska kunna genomföra nedskärningar med 4,3 miljoner för i år. De ska också dra upp ramar för nästa år då de ska hushålla med 9 miljoner mindre än i år.
Mest troligt är att Dalslandsnämnden kommer att besluta om att acceptera ett underskott på 1,5 miljoner eftersom de inte ser någon möjlighet att skära ner kostnader för hjälpmedel så mycket som skulle behövas. I nästa års budget kommer Dalslandsnämnden att ha sju miljoner mindre till länssjukvård och två miljoner mindre till tandvård.