Strama tyglar för sjukvården i Dalsland

Hälso och sjukvårdsnämnden i Dalsland har beslutat om åtstramningar i nästa års budget. Nämnden har utgått från samma vårdbehov nästa år som området har i år och det innebär att de får 9,5 miljoner mindre att köpa vård för nästa år.
Det kommer främst att drabba länssjukvården där nämnden ska dra ner med sju miljoner och tandvården minskar med två miljoner. Och betalningen till Säffle jourcentral ska minskas med en miljon. De 4,3 miljoner som Hälso och sjukvårdsnämnden i Dalsland ska hämta hem för i år kommer de att klara delvis. 2,8 miljoner kan de få fram men 1,5 miljoner för hjälpmedel kommer att saknas också vid årsskiftet. hyrläkarstoppet inom primärvården kan i värsta fall innebära att stora delar av Dalsland blir utan läkare. Eftersom det är så gott som omöjligt att locka läkare att ta en fast tjänst på vårdcentralerna i Dalsland, är de helt beroende av inhyrda läkare. Men Eivor Östergren, centerpartist och ordförande i Dalslands lokala hälso och sjukvårdsnämnd, säger till Radio Väst att hon tror att de kommer att få dispens från hyrläkarstoppet eftersom den medicinska säkerheten inte får äventyras.