Banverket vill satsa på Nordlänken

Banverket vill satsa mer på utbyggnad till dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan och vidare till Norge - den så kallade Nordlänken. Det framgår av Banverkets nya förslag till ökade järnvägssatsningar fram till år 2015.
Jämfört med det tidigare förslaget i januari har vissa omprioriteringar gjorts, där järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan lyfts fram. Bland annat föreslår Banverket att utbyggnaden av sträckan Lärje - Älvängen prioriteras och får 550 miljoner extra. Det för att sträckan ska kunna byggas ut parallellt med riksväg 45 före 2015. Däremot vill Banverket senarelägga sträckan Lärje-Olskroken.