Ny chans för Kanal Uddevalla

Uddevalla lokal-TV-förening kan falla på eget grepp. Efter att ha anmält sina omöjliga produktionsförhållanden till Radio och TV-verket, har verket kommit fram till att Uddevalla lokal-TV inte bedrivit någon självständig verksamhet som avtalat med produktionsbolaget Ringside Television, RTV.
Det var tidigare i våras som kritik mot Uddevallas lokal-TV, Kanal Uddevalla, kom upp till ytan. Det var helt enkelt så att det inte blivit så mycket av den lokala TV-produktionen i samarbete med den kommersiella TV-kanalen Ringside television, RTV, moderbolaget till TV Fyrstad som nyss gick i konkurs. De utbelivna programmen beror mycket på att RTV tog 100 kronor i minuten för att sända ut programmen via kabelnätet. En av medlemmarna i Uddevalla lokal-TV-förening anmälde saken för granskning till Radio och TV-verket. Den granskningen har kommit fram till att det i huvudsak varit Ringside television som stått för sändningarna och att Uddevalla TV-förening fått vara med på ett hörn på RTV's villkor. Radio och TV-verket ifrågasätter till och med om Uddevalla Lokal-TV bedrivit någon egen sändningsverksamhet över huvudtaget. Det måste också vara klart vem som sänder. Som det hittills varit har det sett ut som om Kanal Uddevalla är en del av RTV. Men eftersom Kanal Uddevalla nästan inte sänt några program övervägde Radio Och TV-verket dra in deras förordnadne som lokalt kabelsändarföretag. Men de får en frist fram till hösten. och har de inte kommit igång då, kan det vara slut i rutan för gott för Kanal Uddevalla. Elisabeth Cederblad