Fler rättigheter för HTU

HTU, Högskolan i Trollhättan Uddevalla har fått nya magisterexamensrättigheter. Det betyder att Högskolan numera har rätt att utfärda magisterexamen i maskinteknik och i pedagogik.
Högskolans rektor Lars Ekedahl säger i en kommentar att beslutet är viktigt för högskolan och han uppskattar att Högskoleverket efter att ha granskat HTU kommit fram till att högskolan har en god lärarkompetens.