Fastighetsbolag med mångmiljonskulder i konkurs

En fastighetsägare som äger ett antal handels- och kontorsfastigheter i Vänersborg har försatts i konkurs.
Bolaget, som har fyra anställda, har skatteskulder på 12 miljoner och bankskulder på 20 miljoner. Bolagsägaren har samtidigt försatts i personlig konkurs med 8 miljoner i skatteskulder. Det var hovrätten i Göteborg som försatte bolaget och ägaren i konkurs - Vänersborgs tingsrätt har tidigare avslagit konkursansökan från kronofogden.