Butiksägare i Svinesund slarvade med brandsäkerhet

De branddrabbade butiksägarna i Svinesund har själva bäddat för att de anlagda bränderna kunde få så katastrofala följder vid söndagens storbrand.
Det säger räddningstjänstens chef i Strömstad, Bernt Eriksson till Radio Väst. Butiksägarna har i direkt strid med brandkårens anvisningar lagrat massor med brännbart material direkt mot husväggen på baksidan av butikslängan, där bränderna startade. Räddningstjänsten har vid ett flertal tillfällen påtalat det olämpliga i att förvara lastpallar och kartong på de platserna med butiksägarna har inte gjort något åt problemet berättar Bernt Eriksson.