Dålig luft i Strömstad

Strömstad hör till de västsvenska kommuner som var den sämsta luften. Det visar mätningar av kvävedioxidhalten som luftvårdsförbundet Luft i Väst gjort. Men Göteborg med kranskommuner ingår inte i undersökningen.
Att de stora kommunerna här i väst skulle vara värst med luftföroreningar är inte överraskande, men att lilla Strömstad skulle ligga högt är mer anmärkningsvärt. I Strömstad är mätpunkten vid Oslovägen, just där den täta trafiken norrifrån korkas igen i centrum. Den hänger uppe på en enkelriktatskylt invid Systemet och det är en lortig punkt i stan, den ligger på sjätte plats mätt efter tre månadersmedelvärde i vintras och det man mäter är halten av kvävedioxid. Göteborg och dess kranskommuner är inte med i den här mätningen. De har ett eget luftvårdsförbund. Resten av Västra Götaland har bildat Luft i Väst och nu har mätningarna börjat komma. Vid Oslovägen i Strömstad är alltså den sjätte värsta punkten, efter de följande: En punkt i Borås är värst och sen kommer Trollhättan, vid Torggatan, Uddevalla vid Lagerbergsgatan, Vänersborg vid Edsgatan i centrum och Alingsås. Men kanske ännu värre är mätningen på andra punkter. Bakgrundsnivå, är i Strömstad på en föga hedrande andraplats. Strömstads bakgrundsnivå slår många andra orters absoluta toppnivåer i lortig luft mätt efter kvävedioxiden. Renaste luften här i väst, den har Dals Ed, Tanum och Sotenäs. Och den som står ut med Töreboda och Karlsborg, den får också ren luft. Lasse Wieslander