Felaktigt tullbeslut slog mot Abba

Företaget Abba, med säte bland annat i Kungshamn, kräver 600 000 kronor ersättning av Tullverket för ett felaktigt tullbeslut.
Tullverket slog fast att Abbas import av en viss krabba var tullfri. Men beslutet var felaktigt och Abba påförs tull i efterhand. Nu kräver Abba ersättning av Tullverket för misstaget, skriver Metro Göteborg. Företaget hävdar att det lidit ekonomisk förlust bland annat eftersom produkten sålts billigare då den var tullfri. Abba har nu vänt sig till Justitiekanslern och kräver 600 000 kronor av Tullverket för det felaktiga beslutet.