Läs sjökortet i handdatorn

Nu lanserar Lantmäteriet en ny tjänst som gör det ska det möjligt att ladda ned sjökort till sin handdator.
Det är Lantmäteriet som nu lanserar en ny tjänst som innebär att det via GPS, ett system för navigering med hjälp av satellit, ska gå att se exakt var på kartan man befinner sig. För att ladda ner sjökorten till sjöss krävs tillgång till en 3G-telefon. Den kopplas sedan till en handdator, som i sin tur kopplas till båtens GPS. En fördel med tjänsten är enligt Lantmäteriet att den som ska ut på sjön slipper att ta med sig sjökort, och dessutom slipper översätta koordinaterna till sjökortet.