15-20 jobb bort när Vänersborg skär ner

Socialnämnden i Vänersborg har antagit ett sparpaket på 16 miljoner, och det innebär bland annat att 12 platser inom äldreboendet dras och att matproduktion och utkörning av mat till de äldre rationaliseras. Hela sparpaketet innebär, att mellan 15 och 20 kommunala jobb försvinner.
Nedskärningarna kommer att märkas nästa år för många vänersborgare, både kommunanställda och de som behöver social service. 12 platser inom äldreboendet dras in, när gruppboendet Konvaljen på Korsebergs-området läggs ned och dom boende nästa år flyttas till gruppboende på Niklasberg. Där tjänar kommunen in drygt 4 miljoner. Matservicen till de äldre rationaliseras. Förmodligen centraliseras produktionen från nuvarande tre kök, och det finns planer på att köra ut kyld färdiglagad mat för en vecka i stället för som nu köra ut varmhållen mat varje dag. Hemvården får känna av besparingarna genom att de anställda får jobba i en gemensam personalpool. Samtidigt får hemtjänstpersonal ersätta en del vårdare inom psykiatrin, när deras tjänster dras in. Arbetsförhållandena för de personliga assistenterna blir annorlunda mot idag. De får en mera flexibel årsarbetstid och får ställa upp, när deras tjänster behövs. Mellan 15 och 20 gamla jobb inom det social området försvinner, men i gengäld kommer det till 10 andra, nya tjänster, som det redan anslagits pengar till. Sparpaketet med bland annat det här innehållet är inte är spikat i detalj, eftersom det först måste till överläggningar med facket. Men EN sak är klar, säger socialnämndens ordförande socialdemokraten Lennart Niklasson: -Alla som är tillsvidare anställda garranteras anställning, men tillägger Niklasson de får kanske inte vara kvar på samma arbetsplats. Ylva Tjörnstrand